Nous espais en la família d’imatge personal.

crc_9253

Vista frontal dels tocadors.

Aquest curs 2016-2017 s’ha inaugurat un nou taller en el centre per poder impartir el segon curs del cicle formatiu de grau mitjà d’Estètica i Bellesa. Amb aquest nou espai polivalent subvencionat per consorci d’educació de Barcelona s’amplien els espais que disposa la família d’imatge personal en el centre. Tot això permet guanyar funcionalitat en desenvolupament dels mòduls pràctics de tota la família. Travareu més imatges en la mediateca de la web.

crc_9267

Vista frontal de l’aula polivalent.