PREU MATERIAL ALUMNAT CURS 2018-19 IMATGE PERSONAL

CURS PREU MATERIAL
1r ESTÈTICA I BELLESA     217,14 eu

Llibres 90 eu

(El professorat indicarà quins llibres s’han de comprar a inici de curs)

2n ESTÈTICA I BELLESA 103,25 eu
1r ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA 101,18 eu
1r CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL 299,65 eu
2n CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL 28,50 eu

Aquí tenen detallat el material que s’inclou a cada curs, així com les CONDICIONS PAGAMENT de l’empresa que el departament d’Imatge Personal suggereix per la seva compra, ja que l’ha seleccionat i valorat, Comercial Brumen.

El departament d’Imatge Personal només vol facilitar i agilitzar la compra del material i assegurar-se que és el material adient pel desenvolupament de les classes. Si decideix fer la comprar a l’empresa Comercial Brumen, tant les condicions de pagament com les reclamacions de possibles anomalies es faran directament amb l’empresa.

El material arribarà a l’institut durant els primers dies de classe i serà repartit per la mateixa empresa a hores concertades que seran informades pel tutor o tutora de grup.

CONDICIONS PAGAMENT

1r Estètica i Bellesa

2n Estètica i Bellesa

1r Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa

1r Cacterització i Maquillatge Professional

2n Caracterització i Maquillatge Professional