MATERIAL ALUMNAT CURS 2019-20

CURS PREU MATERIAL
1r ESTÈTICA I BELLESA   239,70   eu

Llibres 90 eu aprox.

(El professorat indicarà quins llibres s’han de comprar a inici de curs)

2n ESTÈTICA I BELLESA 102,69 eu
1r ASSESSORIA D’IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA 108,77 eu
1r CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL 311,92 eu
2n CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL 44,53 eu

Aquí tenen detallat el material que s’inclou a cada curs, així com les condicions de pagament de l’empresa que el departament d’Imatge Personal suggereix per la seva compra, ja que l’ha seleccionat i valorat, Comercial Brumen.

El departament d’Imatge Personal només vol facilitar i agilitzar la compra del material i assegurar-se que és el material adient pel desenvolupament de les classes. Si decideix fer la comprar a l’empresa Comercial Brumen, tant les condicions de pagament com les reclamacions de possibles anomalies es faran directament amb l’empresa.

El material arribarà a l’institut durant els primers dies de classe i serà repartit per la mateixa empresa a hores concertades que seran informades pel tutor o tutora de grup.

CONDICIONS PAGAMENT

LLISTAT MATERIAL PER CURSOS

El material es paga mitjançant transferència bancària al BBVA. Aquesta es pot realitzar des de la matriculació fins al dia 6 de setembre.

Hi heu de fer constar:

-IBAN: ES07 0182 8189 6402 0020 8594

DADES DEL BENEFICIARI: COMERCIAL BRUMEN

-IMPORT:
-CONCEPTE:-NOM ALUMNA/E (NO DE QUI FA L´INGRÉS) 
-INSTITUT I CURS
Haureu de conservar el resguard per, en cas de dubte, poder fer
el lliurament del material sense problemes. 
Tel. 93.733.10.96