Cicles Formatius

En aquesta pàgina s’expliquen breument en què consisteixen els cicles formatius de la família professional:

CFGM Estètica i Bellesa.

El fascinant món de l’Estètica dóna una gran quantitat de possibilitats i sortides laborals, que al llarg d’aquest cicle formatiu de dos anys de durada aniràs veient. Totes les àrees de la imatge personal s’orienten cap a un concepte d’imatge global, on l’estètica adquireix una nova dimensió, i on es parteix de la tendència del domini del benestar, les cures personals i la salut.

El nostre objectiu és formar-te perquè dominis aquests conceptes bàsics i puguis així oferir un servei totalment personalitzat, adaptat a les característiques de cada client, a les seves necessitats i als seus objectius de manera argumentada. Una formació, per tant, que parteix d’uns criteris fonamentals i metodològicament definits.

CFGS Imatge personal i corporativa.

El fascinant món de l’assessoria dóna una gran quantitat de possibilitats i sortides laborals, que al llarg d’aquest cicle formatiu de dos anys de durada aniràs veient. En general, aquests estudis capaciten per dissenyar i organitzar projectes d’assessorament en imatge personal, empresarial i institucional; organitzar esdeveniments i planificar els processos d’entrenament personal en habilitats de comunicació, protocol i usos socials, tot respectant criteris de qualitat, seguretat, respecte al medi ambient i disseny per a tots.

Així podràs desenvolupar les teves competències en empreses del sector serveis que es dediquen a l’assessoria d’imatge personal, corporativa i pública o s’integren en equips multidisciplinaris de qualsevol empresa en departaments de comunicació o màrqueting; en establiments dedicats a la venda de vestuari, complements i cosmètics, on es desenvolupen tasques en les àrees funcionals de disseny d’una nova imatge personal, pública i corporativa, i en l’organització i prestació de serveis.

CFGS Caracterització i Maquillatge professional

Aquests estudis capaciten per planificar i realitzar el muntatge de projectes de caracterització per mitjans audiovisuals i escènics, així com dissenyar i realitzar pròtesis, perruques i maquillatges socials, professionals i

artístics, coordinant els mitjans tècnics i humans i respectant els criteris de qualitat, seguretat, protecció mediambiental i disseny per a tots.

El professional exercirà la seva activitat  en empreses privades, dedicades al desenvolupament de projectes de caracterització per a produccions audiovisuals i escèniques, en tallers i estudis de caracterització i en empreses dedicades al maquillatge professional, on desenvoluparan tasques individuals o en grup. També podràs desenvolupar tasques relacionades amb gestió i supervisió, disseny, organització i prestació de serveis, així com en la fabricació de postissos, perruques i pròtesis de caracterització.