Organigrama

 Cap de departament:   Merche Moreno (mmoreno@lamerce.com)
Cap de divisió:                 Carmen Bermejo (cbermejo@lamerce.com)
Tutors de cicles
Grau Mitjà
1r Estètica i bellesa (matí)…………………….. Isabel Rosalen (irosalen@lamerce.com)
2n Estètica i bellesa (matí)……………………. Marian Santos (msantos@lamerce.com)
1r Estètica i bellesa (tarda)……………………. Maria Casas (mcasas@lamerce.com)
2n Estètica i bellesa (tarda)…………………… Jordi Grau (jgrau@lamerce.com)
Grau Superior
1r Assessoria d’imatge personal…………….. Silvia Coleto (scoleto@lamerce.com)
2n Assessoria d’imatge personal……………. Susana Cabellos (scabellos@lamerce.com)
1r Caracterització…………………………………. Susanna Manero (smanero@lamerce.com)
2n Caracterització………………………………… Carolina Grandes (cgrandes@lamerce.com)
Professors
Anna Borges aborges@lamerce.com
Poli Cantero hcantero@lamerce.com
Isabel Santiago isantiago@lamerce.com
Ana Lumbreras alumbreras@lamerce.com
Carles Carbonell ccarbonell@lamerce.com
Carles Romaní cromani@lamerce.com
Marina Tadeo mtadeo@lamerce.com
Carla Saleta csaleta@lamerce.com