Organigrama

  Cap de departament:  Merche Moreno (mmoreno@lamerce.com)
  Cap de divisió:               Carmen Bermejo (cbermejo@lamerce.com)
Tutors de cicles
Programes de formació i inserció (P.F.I.)
Auxiliar en imatge personal: Perruqueria i estètica Yolanda Sánchez (ysanchez@lamerce.com)
Grau Mitjà
1r Estètica i bellesa (matí)…………………………………….. Isabel Rosalen (irosalen@lamerce.com)
2n Estètica i bellesa (matí)……………………………………. Marian Santos (msantos@lamerce.com)
1r Estètica i bellesa (tarda)……………………………………. Maria Casas (mcasas@lamerce.com)
2n Estètica i bellesa (tarda)…………………………………… Jordi Grau (jgrau@lamerce.com)
Grau Superior
1r Assessoria d’imatge personal…………………………… Silvia Coleto (scoleto@lamerce.com)
2n Assessoria d’imatge personal………………………….. Susana Cabellos (scabellos@lamerce.com)
1r Caracterització…………………………………………………. Susanna Manero (smanero@lamerce.com)
2n Caracterització…………………………………………………. Carolina Grandes (cgrandes@lamerce.com)
Professors
Anna Borges aborges@lamerce.com
Poli Cantero hcantero@lamerce.com
Isabel Santiago isantiago@lamerce.com
Ana Lumbreras alumbreras@lamerce.com
Carles Carbonell ccarbonell@lamerce.com
Carles Romaní cromani@lamerce.com
Marina Tadeo mtadeo@lamerce.com
Carla Saleta csaleta@lamerce.com